Oblicza totalitaryzmu

Przygotowałem dla Domu Spotkań z Historią projekty materiałów graficznych, identyfikujących wystawę „Oblicza totalitaryzmu”. Zaprojektowałem m.in. zaproszenie, ulotkę z mapą wystawy, plakaty, wielkoformatową siatkę mesh na fasadę budynku.

KlientDom Spotkań z Historią
ZakresUlotka, mapa wystawy, plakaty, duży format