Regiony Gruzji

Fundacja Edukacji Międzykulturowej zamówiła u mnie logotypy i identyfikację wizualną projektu „Regiony Gruzji” / „Regions of Georgia”. Przygotowałem ulotki i plakaty promujące regiony Pankisi i Dżawachetia, a także tablice informacyjne z mapą regionu w kilku językach, ustawione na szlakach turystycznych.

KlientFundacja Edukacji Międzykulturowej
ZakresLogo, ulotki, plakaty, tablica informacyjna